Facebooktwitter

eopyy1403508636Πηγή: Ελευθεροτυπία

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια λειτουργίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας», οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ έφτασαν τα 7,7 δισ. ευρώ, οι δομές υγείας διαλύονται, έχει δοθεί πακτωλός χρημάτων σε ιδιωτικές εταιρείες και 9,9 εκατ. ευρώ σε Γερμανούς για εκπόνηση μελετών.
 
Χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κινδυνεύουν να μείνουν τα 9.5 εκατ. ασφαλισμένων στον ΕΟΠYΥ, καθώς ο οργανισμός, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», «από στιγμή σε στιγμή μπορεί να περάσει σε καθεστώς στάσης πληρωμών, αφού οι οφειλές του μέσα σε στα δύο χρόνια λειτουργίας του ανέρχονται στα 7,7 δισ. ευρώ, ενώ τα ποσά που έχει να λαμβάνειν φτάνουν μόλις τα 500 εκατ. ευρώ».


 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ από εισφορές ασφαλισμένων μειώθηκαν από 3.058.664.750 ευρώ το 2012 σε 1.146.348.708 ευρώ το 2014 και η κρατική επιχορήγηση από 1.023.000.000 ευρώ το 2012 σε μόλις 258.000.000 ευρώ το 2014.
 
(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»)
 
«Η κατάσταση είναι εκρηκτική, υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς με το Ν. 4051/2012 το ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης από 0,6% του ΑΕΠ μειώθηκε στο 0,4%. Και πριν κοπάσουν οι τυμπανοκρουσίες για τον μεγάλο φορέα των 9,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων με νέα υγειονομική μεταρρύθμιση δημιούργησαν το ΠΕΔΥ, στο οποίο μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.Πε. ως αποκεντρωμένες μονάδες τους. Ταυτόχρονα άλλαξαν και το σκοπό του ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας, συρρικνώνοντας δραματικά τις οργανικές μονάδες του (σε ποσοστό πάνω από 50%).
 
Ήδη από τις 11/10/2013 έχει ανατεθεί στην Task Force το έργο «Μηχανισμός Υποστήριξης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ» ύψους 4,5 εκατ. ευρώ και διάρκειας δύο ετών.
 
Επίσης η γερμανική εταιρεία GIZ (η οποία παρέσει συμβουλές και αναλαμβάνει διοικητικούς ρόλους κυρίως σε χώρες τρίτου κόσμου για λογαριασμό της γερμανικής κυβέρνησης) υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση συνεργασίας με το υπουργείο Υγείας ύψους 9.890.504 ευρώ, με βασικό αντικείμενο τη διοικητική υποστήριξη, την παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).
 
Παράλληλα, έχουν συσταθεί πλήθος επιτροπών και ομάδων εργασίας με τα ίδια αντικείμενα. Στη μνημονιακή Ελλάδα, πριν ολοκληρωθούν οι μελέτες, το υπουργείο Υγείας έσπευσε να διαλύσει δομές ΠΦΥ (με 7.871 διαθεσιμότητες ιατρικού, υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού) και να στερήσει αναγκαίες για την υγεία όλου του ελληνικού λαού7 δωρεάν υπηρεσίες, με πρόσχημα την εξοικονόμηση πόρων.
 
Δεν υπάρχουν πόροι για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών στον ελληνικό λαό, υπάρχει όμως πακτωλός χρημάτων που διαχέεται στις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες για έργα αμφίβολης αποτελεσματικότητας και αναγκαιότητας.
 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία Θανάση Καποτά, ο ΕΟΠΥΥ κινδυνεύει να βρεθεί σε αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών του. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο και για λόγους «διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ με το άρθρο 100 του Ν. 4172/1 θεσμοθετήθηκε ότι δύναται ο ΕΟΠΥΥ να αναθέτει σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαριασμών των παρόχων.
 
Έχουν επιλεγεί πέντε κοινοπραξίες εταιρειών, στις οποίες έχει παραχωρηθεί δωρεάν δημόσιο κτήριο στην Πεύκη στο οποίο συστεγάζονται, τα δε λειτουργικά έξοδα βαρύνουν τον ΕΟΠΥΥ. Το ποσό που θα μοιραστούν οι επιλεγείσες κοινοπραξίες υπολογίζεται πάνω από 50.000.000 ευρώ.
 
Παρ’ όλο που έχει συνδράμει ο οργανισμός τα μέγιστα για να διευκολύνει το έργο τους και να τους μεταφέρει την τεχνογνωσία μέχρι σήμερα δεν έχουν παραδώσει κανένα έργο».