Facebooktwitter

0999228001327492538Εκτός τόπου και χρόνου η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπερφορολόγηση του ελληνικού λαού

 

Άλλα αντί άλλων απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου για την υπερφορολόγηση του ελληνικού λαού, αφού, χωρίς να αμφισβητεί τα στοιχεία που παραθέτει ο Ευρωβουλευτής (πώς θα μπορούσε άλλωστε;), επικαλείται …μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (!).

 

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των φορολογούμενων στην Ελλάδα με ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχεται σε 3.303.110 άτομα για ποσό 68,4 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2014[1], ενώ πριν την έναρξη των μνημονίων, στα τέλη του 2009, δεν υπερέβαινε τα 700.000 άτομα και τα 33,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα[2]. Είναι, συνεπώς σαφές, ότι η υπερφορολόγηση που έχει επιβληθεί, με κύρια ευθύνη της τρόικας στην οποία συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκαλεί αδυναμία πληρωμής των φορολογικών τους υποχρεώσεων για την πλειοψηφία (!) των φορολογούμενων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να αδυνατούν, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, να ιδρύσουν ή να μετάσχουν σε εταιρία ή και να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα.

Αυτό αναιρεί στην πράξη τις εξαγγελίες του ελληνικού μνημονίου περί δήθεν «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» που συνίστανται προεχόντως στο «άνοιγμα των αγορών», αφού στην πράξη οι περισσότεροι Έλληνες δεν μπορούν να ξεκινήσουν καν επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ερωτάται η Επιτροπή αν έχει συναίσθηση της οικονομικής καταστροφής την οποία προκαλούν οι ανερμάτιστες μνημονιακές πολιτικές στην Ελλάδα και, ειδικότερα, αν σκοπεύει να προχωρήσει ως μέλος της τρόικας σε πρωτοβουλίες για τη συνολική μείωση αλλά και δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους.

 

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (19.2.2015)

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τη δυσχερή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.

 

Οι κύριες αιτίες για την τρέχουσα δυσχερή κατάσταση είναι οι μεγάλες διαρθρωτικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες που συσσωρεύτηκαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και η μη αντιμετώπισή τους κατά την εν λόγω περίοδο. Το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής σχεδιάστηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα και η εμπροσθοβαρής και αξιόπιστη προσαρμογή ήταν ζωτικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της χώρας και για να αποφευχθούν οι ανεξέλεγκτες εξελίξεις αυτών των ανισορροπιών. Το πρόγραμμα, ωστόσο, λαμβάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες συμβάλλουν στην προσαρμογή ανάλογα με τα μέσα τους, προστατεύοντας τις χαμηλές εισοδηματικές ομάδες: (i) οι περικοπές των συντάξεων και των μισθών του δημοσίου έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να προστατευτούν οι συντάξεις και οι μισθοί της κατώτατης εισοδηματικής κατηγορίας· (ii) ένα μικρό μόνο μέρος της εξοικονόμησης που πραγματοποίησε η κυβέρνηση στον τομέα της υγείας προέρχεται από τους ασθενείς·(iii) τα κοινωνικά προγράμματα είναι καλύτερα στοχοθετημένα για να προστατεύουν αποτελεσματικότερα τα ευάλωτα άτομα και δημιουργείται ένα καθεστώς ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος·(iv) ενισχύεται η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

 

Βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αναμόρφωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Οι μεταρρυθμίσεις συνεπάγονται σημαντικό εκσυγχρονισμό και απλούστευση του φορολογικού συστήματος, ενώ αναμένεται να αποφέρουν πολύ υψηλότερα έσοδα λόγω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, της εισαγωγής του στοιχείου της σταθερότητας στο σύστημα, της προαγωγής νέων επενδύσεων και της δικαιότερης μεταχείρισης[3]. Η επίδραση των μεταρρυθμίσεων αυτών στην ενίσχυση των εσόδων αναμένεται να καταστεί εμφανέστερη τα επόμενα τρίμηνα, καθώς προχωρεί η υλοποίηση. Επιπλέον, την 1η Ιουλίου 2014, οι αρχές έθεσαν σε εφαρμογή σημαντική μείωση της τάξης του 3,9 % των ποσοστών εισφοράς στο κύριο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ).