Facebooktwitter

Την τεχνική και πολιτική στήριξη της Κομισιόν στην ελληνική κυβέρνηση, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών που παρέχουν τα κοινοτικά ταμεία, αναμενόμενου ύψους 35 δις ευρώ, μέχρι το 2020 επανέλαβε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου της Κομισιόν και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του, που είχε καταθέσει στις 16 Μαρτίου 2015, αναφερόταν στην πρωτοβουλία που είχαν πάρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, και ο Πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλόντ Γιούνκερ, αναφορικά με τη σύσταση Ειδικής Ομάδας κοινοτικών αξιωματούχων και ελληνικών αρχών για την ταχύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και ζητούσε από την Επιτροπή ενημέρωση σχετικά με την απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ταμείων και τη λειτουργία των κοινών ομάδων ΕΕ-Ελλάδας.

Στην απάντησή του ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ενημερώνει τον Έλληνα ευρωβουλευτή ότι η Ελλάδα το 2015 αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με 4.9 δις ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από«τους πόρους που προορίζονται για την Ελλάδα από τα 5 ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), για τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων» και υπογραμμίζει, αναφορικά με το λεγόμενο επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ για την Ελλάδα, ότι «το πρόγραμμα απασχόλησης και οικονομικής μεγέθυνσης για την Ελλάδα, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 15 Ιουλίου, θα συμβάλει στη μεγιστοποίηση της χρήσης των ενωσιακών πόρων, με κινητοποίηση έως και 35 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 για να στηρίξει την ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων για τη βελτίωση της άμεσης ρευστότητας».

Στη συνέχεια της απάντησής του ο Ευρωπαίος Επίτροπος περιγράφει την τεχνική και πολιτική στήριξη που παρέχει η Κομισιόν στις ελληνικές αρχές για την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, σημειώνοντας συγκεκριμένα ότι: «Η Επιτροπή, μέσω μιας ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου, της οποίας προΐσταται ο αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις, δεν παύει να καταβάλλει προσπάθειες, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε τεχνικό επίπεδο, για να στηρίξει την ελληνική κυβέρνηση στην καλύτερη δυνατή χρήση των ενωσιακών πόρων. Στόχος είναι, πρώτον, να εξασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όντως τα κονδύλια  που προβλέπονται να διατεθούν στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 και μέχρι το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών το 2015. Η επίτροπος κα Cretu δημιούργησε ειδική κοινή ομάδα εργασίας -μαζί με τις ελληνικές αρχές- που θα εστιάσει στο θέμα αυτό. Δεύτερον, θα συμβάλει ώστε η Ελλάδα να ανταποκριθεί στα νομικά κριτήρια για την ενεργοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ από την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, όπως στη διαμόρφωση συστημάτων διαχείρισης, εφαρμογής και ελέγχου κεφαλαίων».

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004275/2015 προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ειδική ομάδα εργασίας Ελλάδας – Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνάντησή τους στις 13.3.2015 στις Βρυξέλλες αποφάσισαν να προωθήσουν τη σύσταση ειδικής ομάδας κοινοτικών αξιωματούχων και ελληνικών αρχών, με τη συμμετοχή και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis Dombrovskis, με στόχο τον συντονισμό κατάλληλων πρωτοβουλιών για την ταχύτερη και καλύτερη αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, ιδιαίτερα εκείνων που προσανατολίζονται στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση των προοπτικών ανάπτυξης. Με δεδομένο ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για δημοσιονομική σταθερότητα και για προώθηση κατάλληλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων απαιτεί, πρωτίστως, την εφαρμογή πολιτικών που θα ενισχύουν την ανάπτυξη και θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ερωτάται ο Πρόεδρος της Επιτροπής:

– Ποια είναι τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στην εκταμίευση και αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, που αφορούν την αντιμετώπιση της ανεργίας και της ανθρωπιστικής κρίσης, από την Ελλάδα;

– Ποια είναι η απορροφητικότητα των εν λόγω προγραμμάτων, από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ανά έτος, και ποια η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους από την Επιτροπή;

– Με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί η καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, μέσω της λειτουργίας της ειδικής ομάδας, και ποιες συστάσεις προς τις ελληνικές αρχές έχει κάνει η Επιτροπή τα τελευταία πέντε χρόνια;

E-004275/2015 Απάντηση του αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής (7.8.2015)

Το 2015 η Ελλάδα αναμένεται να λάβει περίπου 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ θα προέλθει από τους πόρους που προορίζονται για την Ελλάδα από τα 5 ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), για τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων. Με τη βοήθεια της τεχνικής συνδρομής της Επιτροπής, η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά την απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Το 2011 η Ελλάδα κατατασσόταν ακόμη στην 18η θέση, όσον αφορά τη χρήση των τριών μεγαλύτερων κονδυλίων της ΕΕ, ενώ στο τέλος του 2014 ήταν 6η . Τα κονδύλια της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων στην Ελλάδα. Ωστόσο, η επικρατούσα αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης και καθυστερεί την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν από την ΕΕ. Η ολοκλήρωση των έργων που συγχρηματοδοτούνται με κεφάλαια της ΕΕ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 καθίσταται ολοένα και πιο αβέβαιη, δεδομένου ότι η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών είναι το τέλος του 2015.

Η Επιτροπή, μέσω μιας ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου της οποίας προΐσταται ο αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις, δεν παύει να καταβάλλει προσπάθειες, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε τεχνικό επίπεδο, για να στηρίξει την ελληνική κυβέρνηση στην καλύτερη δυνατή χρήση των ενωσιακών πόρων. Στόχος είναι, πρώτον, να εξασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όντως τα κονδύλια  που προβλέπονται να διατεθούν στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 και μέχρι το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών το 2015. Η Επίτροπος κα Cretu δημιούργησε ειδική κοινή ομάδα εργασίας μαζί με τις ελληνικές αρχές, που θα εστιάσει στο το θέμα αυτό. Δεύτερον, θα συμβάλει ώστε η Ελλάδα να ανταποκριθεί στα νομικά κριτήρια για την ενεργοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ από την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, όπως στη διαμόρφωση συστημάτων διαχείρισης, εφαρμογής και ελέγχου κεφαλαίων. Το πρόγραμμα απασχόλησης και οικονομικής μεγέθυνσης για την Ελλάδα, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 15 Ιουλίου, θα συμβάλει στη μεγιστοποίηση της χρήσης των ενωσιακών πόρων, με κινητοποίηση έως και 35 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 για να στηρίξει την ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων για τη βελτίωση της άμεσης ρευστότητας.

Πηγή: https://papadimoulis.wordpress.com