Facebooktwitter

Ενημέρωση σχετικά με τη μέχρι τώρα λειτουργία και τις χρηματοδοτικές προοπτικές των χρηματοπιστωτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα, δίνει η αρμόδια Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης, Corina Cretu, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του ζητούσε από την Κομισιόν ενημέρωση σχετικά με το Ειδικό Ταμείο Εγγυήσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τη Διευκόλυνση Εμπορικής Πιστωτικής, καθώς επίσης, να αξιολογήσει «τη λειτουργία των προαναφερθέντων χρηματοδοτικών εργαλείων, πόσα κεφάλαια έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα και πόσες επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί» και να επισημάνει ποια «προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ποιες είναι οι συστάσεις της Επιτροπής και της ηγεσίας της ΕΤΕπ προς την Ελλάδα για την καλύτερη αξιοποίησή τους».

Στην απάντησή της η Επίτροπος Cretu ενημερώνει τον Δημήτρη Παπαδημούλη για τη λειτουργία του Ταμείου Εγγύησης για τις ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι «το Ταμείο Εγγύησης (ΤΕ) για τις ΜΜΕ[1], που το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί έως το ποσό των 500 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ώστε να μπορεί να εγγυάται τη χορήγηση δανείων από την ΕΤΕπ σε ΜΜΕ μέσω εταίρων-τραπεζών στην Ελλάδα συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ» και υπογραμμίζοντας ότι«μέχρι σήμερα, τα ελληνικά προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 έχουν πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 300 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Εγγυήσεων (ΤΕ). Η ΕΤΕπ έχει υπογράψει συμφωνίες με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για να τις δανείσει 500 εκατ. ευρώ. Η ΕΤΕπ, η οποία υποστηρίζεται από τις εγγυήσεις του ΤΕ, έχει ήδη εκταμιεύσει 303 εκατ. ευρώ για τις τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους χορήγησαν σε 484 ΜΜΕ δάνεια ύψους 303 εκατ. ευρώ».

Στη συνέχεια της απάντησής της η Ευρωπαία Επίτροπος αξιολογεί τα διάφορα μέσα χρηματοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, επισημαίνοντας ότι «η εφαρμογή των ΜΧΤ ήταν αργή πριν από την κρίση. Η κρίση προκάλεσε επίσης καθυστερήσεις και μείωση της αναμενόμενης μόχλευσης για ορισμένα μέσα. Το τραπεζικό σύστημα επλήγη λόγω του χαρακτηρισμού της χώρας ως υψηλού κινδύνου και υπέστη ριζική αναδιάρθρωση», καθώς επίσης, ότι «οι ελληνικές αρχές μπορούν να επωφεληθούν από το υπόλοιπο χρονικό διάστημα για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματική απορρόφηση των ΜΧΤ. Η Επιτροπή, η ΕΤΕπ και η Ελληνική Κυβέρνηση συνεργάζονται στενά για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση θα φθάνει σύντομα στους τελικούς αποδέκτες».

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010246/2015 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα:Ανάγκη αναθεώρησης συμβάσεων Ειδικού Ταμείου Εγγυήσεων για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Το 2012, η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφώνησαν στη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Εγγυήσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Το εν λόγω Ταμείο έχει ως στόχο να χορηγήσει έως 1,4 δις ευρώ δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μέσω της χρήσης, ως εγγυήσεων για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, 500 εκατ. ευρώ ανενεργών πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αντίστοιχη στήριξη παρέχει η ΕΤΕπ και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω της Διευκόλυνσης Εμπορικής Πιστωτικής, που ισχύει από το 2013 και χορηγεί συνολικά 500 εκατ. ευρώ. Με δεδομένες τις τεράστιες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για ρευστότητα και επενδυτικά κεφάλαια, αλλά και τις ιδιαίτερες πιστοληπτικές συνθήκες των ελληνικών επιχειρήσεων, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς αξιολογεί τη λειτουργία των προαναφερθέντων χρηματοδοτικών εργαλείων, πόσα κεφάλαια έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα και πόσες επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί;
  2. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ποιες είναι οι συστάσεις της Επιτροπής και της ηγεσίας της ΕΤΕπ προς την Ελλάδα για την καλύτερη αξιοποίησή τους;
  3. Θα ήταν θετική η Επιτροπή σε μια αναθεώρηση της Σύμβασης του Ειδικού Ταμείου Εγγυήσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ώστε να μειωθούν οι απαιτούμενες από την Ελλάδα εγγυήσεις και να απελευθερωθούν δεσμευμένοι πόροι του προηγούμενου ΕΣΠΑ;

E-010246/2015

Απάντηση της κ. Cretu εξ ονόματος της Επιτροπής

(14.9.2015)

1. Το Ταμείο Εγγύησης (ΤΕ) για τις ΜΜΕ[1], που το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί έως το ποσό των 500 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ώστε να μπορεί να εγγυάται τη χορήγηση δανείων από την ΕΤΕπ σε ΜΜΕ μέσω εταίρων-τραπεζών στην Ελλάδα συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, τα ελληνικά προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 έχουν πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 300 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Εγγυήσεων (ΤΕ). Η ΕΤΕπ έχει υπογράψει συμφωνίες με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για να τις δανείσει 500 εκατ. ευρώ. Η ΕΤΕπ, η οποία υποστηρίζεται από τις εγγυήσεις του ΤΕ, έχει ήδη εκταμιεύσει 303 εκατ. ευρώ για τις τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους χορήγησαν σε 484 ΜΜΕ δάνεια ύψους 303 εκατ. ευρώ.

2. Διάφορα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (ΜΧΤ) που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής διατίθενται επί του παρόντος στην Ελλάδα για τη στήριξη του δανεισμού και των επενδύσεων μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Αποτελούν σημαντική πηγή ρευστότητας. Η εφαρμογή των ΜΧΤ ήταν αργή πριν από την κρίση. Η κρίση προκάλεσε επίσης καθυστερήσεις και μείωση της αναμενόμενης μόχλευσης για ορισμένα μέσα. Το τραπεζικό σύστημα επλήγη λόγω του χαρακτηρισμού της χώρας ως υψηλού κινδύνου και υπέστη ριζική αναδιάρθρωση. Η προθεσμία για την υποβολή της τελικής έκθεσης για τα προγράμματα είναι τα τέλη Μαρτίου 2017. Οι ελληνικές αρχές μπορούν να επωφεληθούν από το υπόλοιπο χρονικό διάστημα για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματική απορρόφηση των ΜΧΤ. Η Επιτροπή, η ΕΤΕπ και η Ελληνική Κυβέρνηση συνεργάζονται στενά για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση θα φθάνει σύντομα στους τελικούς αποδέκτες.

3. Η επανεξέταση της σχετικής συμφωνίας δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Επιπλέον, η εν λόγω επανεξέταση εξαρτάται από τη χώρα του πιστωτικού κινδύνου και του πιστωτικού κινδύνου των συγκεκριμένων ελληνικών τραπεζών.

[1] Το Ταμείο είναι διαρθρωμένο για την παροχή μερικής πιστωτικής προστασίας με τη μορφή εγγύηση πρώτης ζημίας προς όφελος της ΕΤΕπ έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμής από ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ που τους παρέχεται από την ΕΤΕπ.

Πηγή: https://papadimoulis.wordpress.com