Facebooktwitter

Με ιδιαίτερη καθυστέρηση και με απογοητευτικά στοιχεία, απάντησε σήμερα η Επιτροπή σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κ. Χρυσόγονου που κατατέθηκε στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, σχετικά με τα κονδύλια για την διαχείριση των ήδη τότε διαφαινόμενων αυξημένων ροών προσφύγων. Στην απάντησή του, ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος περιορίζεται στην αναφορά παλαιότερων παροχών που σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν ώστε η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:
Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη ροή προσφύγων για λόγους που έχουν να κάνουν με την διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στην Συρία αλλά και σε άλλες περιοχές.
Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός ατόμων που έχουν αφιχθεί στην Ελλάδα μέσω θαλάσσης ανέρχεται σε 63.000, παρουσιάζοντας αύξηση 149% σε σχέση με το 2014.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις των κρατών μελών που υποδέχονται τους αιτούντες άσυλο συμπεριλαμβάνεται η παροχή της απαραίτητης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (άρθρο 15 της Οδηγίας 9/2003, άρθρο 19 της Οδηγίας 33/2013 με ισχύ από 21.7.2015), η μέριμνα για όσους χρήζουν ειδικής προστασίας (άρθρο 17 Οδηγίας 9/2003, άρθρο 21 Οδηγίας 33/2013), η παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής (άρθρο 13 Οδηγίας 9/2003, άρθρο 17 Οδηγίας 33/2013) κ.α.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Στα πλαίσια του Refugee Fund (2008-2013) και του Asylum, Migration and Integration Fund (2014-2020) πόσα χρήματα έχει λάβει η Ελλάδα προκειμένου να βοηθηθεί στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών που αναγκάζονται να παραμείνουν εκεί λόγω των Κανονισμών Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ;

2. Δεδομένου ότι τα ποσά που έχουν δοθεί στην Ελλάδα έχουν υπολογιστεί με βάση τα στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών που ήταν σαφώς μειωμένα, τι μέριμνα έχει ληφθεί για αναπροσαρμογή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις παρούσες συνθήκες;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Επιτροπής
(6.11.2015)

Σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο III, δεν είναι, σήμερα, δυνατή η επιστροφή μεταναστών στην Ελλάδα[1]. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν παράσχει συνολικού χαρακτήρα στήριξη στην Ελλάδα, ούτως ώστε να είναι αυτή σε θέση να ανταποκριθεί προς τις υποχρεώσεις που υπέχει στα πλαίσια του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Από πλευράς της, η Ελληνική Κυβέρνηση υπέβαλε, τον Μάρτιο 2015, έναν χάρτη πορείας για το άσυλο, όπου καθορίζονται συγκεκριμένες δράσεις για το 2015.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες (2008-2013), χορηγήθηκε στην Ελλάδα ποσό ύψους 56,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων άνω των 36 εκατομμυρίων ευρώ για βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

Εις ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα δικαιούχο των γενικού χαρακτήρα πόρων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, με βασική εθνική χρηματοδότηση ύψους 259,3 εκατ. ευρώ από το ΤΑΜΕ. Αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα εις ό,τι αφορά τη βελτίωση των οικείων δυνατοτήτων υποδοχής, τη βελτίωση των παραμέτρων ποιότητας και της ταχύτητας διεκπεραίωσης της διαδικασίας λήψεως των σχετικών με το άσυλο αποφάσεων, καθώς και των δυνατοτήτων υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, την αύξηση της εκούσιας επιστροφής και τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στα κέντρα φιλοξενίας πριν από την απομάκρυνση.

Οι πόροι που διατίθενται στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ έχουν διατεθεί κατ’ αναλογίαν προς την ευθύνη με την οποία βαρύνονται τα κράτη μέλη βάσει των οικείων προσπαθειών διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια. Προς τούτο χρησιμοποιήθηκαν τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Eurostat.

Ο κανονισμός ΤΑΜΕ δεν προβλέπει τη δυνατότητα προσαρμογής των προβλεπόμενων ποσών ενόσω διαρκεί η ενεργοποίηση του Ταμείου. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν ποσά από έναν από τους στόχους του σε άλλο, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες.

Πέραν αυτού, η Επιτροπή έχει υποβάλει συμπληρωματικές προτάσεις στήριξης της Ελλάδας στην παρούσα κατάσταση[2]. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις εν λόγω προτάσεις στις 14 και 22 Σεπτεμβρίου 2015.

[1] Υπό το φως των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[2] Βλ. προτάσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση [COM(2015)451 και COM(2015)286

Πηγή: http://www.syriza.eu/