Facebooktwitter

Η πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει εδώ και μία δεκαετία τη χώρα μας, έχει πυροδοτήσει μια μαζική θεσμική πολιτική αμφισβήτηση.
Πολιτικοί θεσμοί όπως τα πολιτικά κόμματα, το Κοινοβούλιο και τα πολιτικά στελέχη αμφισβητούνται και απαξιώνονται αδιακρίτως. Δεν μιλάμε βέβαια για την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση η οποία είναι αυτονόητο ότι αποτελεί βασικό συστατικό της Δημοκρατικής λειτουργίας. Μιλάμε για τις πρακτικές της χειροδικίας και της ισοπεδωτικής ρητορικής που θέλει όλους τους πολιτικούς να είναι «ίδιοι» και να λειτουργούν σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Και θα προσθέταμε εδώ ότι αυτή η μαζική απαξίωση και η κρίση εμπιστοσύνης δεν είναι μόνο Ελληνικό φαινόμενο ούτε και αφορά μόνο στους εγχώριους πολιτικούς θεσμούς. Αγγίζει και το υπερεθνικό πολιτικό σύστημα και τα πρόσωπα και μερικές φορές με ακόμη περισσότερο απαξιωτικό τρόπο.


Στο πλαίσιο αυτό η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να διερευνήσει βασικές παραμέτρους γνώσης, εικόνας αλλά και πιθανών πολιτικών πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να αναληφθούν στην κατεύθυνση της στήριξης της Ελλάδας σε κρίσιμες θεματικές πλευρές της τρέχουσας κοινωνικής και πολιτικής ατζέντας.

Χρήση ΜΜΕ & Πληροφόρηση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βρισκόμαστε στην εποχή της πληροφορίας. Τηλεόραση, Internet, Ραδιόφωνο και Εφημερίδες αναπαράγουν πληροφορίες και ενημέρωση σε 24ωρη βάση. Σήμερα κανείς δεν είναι εκτός «δικτύου» επικοινωνίας:

• Το 44% των πολιτών ηλικίας 18 ετών και άνω είναι εντατικοί χρήστες τουλάχιστον τριών κατηγοριών Μέσων Μαζικής ενημέρωσης
• Το 35% είναι εντατικοί χρήστες δύο κατηγοριών Μέσων
• Το 20% εντατικοί χρήστες ενός Μέσου
• Μόνο το 1% δεν είναι εντατικοί χρήστες κάποιου Μέσου

Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι κάτι έχουν ακούσει πρόσφατα (τον τελευταίο μήνα) για το Ευρωκοινοβούλιο ανέρχεται στο 59%. Το ποσοστό αυτό είναι οριακά υψηλότερο από το 58% που είχε καταγραφεί για την Ελλάδα στην έρευνα για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (European Parliament Eurobarometer) το Δεκέμβριο του 2014 λίγους μήνες μετά τις Ευρωεκλογές. Κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, το Ευρωκοινοβούλιο διατήρησε την αυξημένη (συγκριτικά με το παρελθόν) μιντιακή ανάκληση που επέτυχε το προηγούμενο έτος κυρίως λόγω των Ευρωεκλογών.
Όπως ήταν αναμενόμενο, το ποσοστό της ανάκλησης του Ε.Κ. συσχετίζεται θετικά με τη χρήση των ΜΜΕ. Ειδικά μεταξύ όσων διαβάζουν καθημερινά εφημερίδες σημειώνει την υψηλότερη τιμή του και φτάνει στο 73%.
Αντιλαμβανόμενος βαθμός ενημέρωσης για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ελαφρώς αυξημένο συγκριτικά με το Δεκέμβριο του 2014 αλλά σε χαμηλά επίπεδα, στο 28% από 25%, καταγράφεται και το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αισθάνονται πολύ ή αρκετά ενημερωμένοι για τις δραστηριότητες του Ε.Κ.
Από τη συνδυαστική ανάλυση των στοιχείων διαπιστώνεται ότι η καθημερινή ανάγνωση εφημερίδων αυξάνει σημαντικά όσους αισθάνονται καλά ενημερωμένοι, στο 51%.
Ο σχετικά χαμηλός βαθμός ενημέρωσης (ο οποίος βέβαια δεν απέχει από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο ο οποίος κινείται γύρω στο 30%) για τις δράσεις του Ε.Κ. καταδεικνύει ότι η μιντιακή ανάκληση του Ε.Κ. είναι σποραδική και δεν ενισχύει την αίσθηση της επαρκούς ενημέρωσης.

Γενική γνώση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Προκειμένου να έχουμε κάποια αντικειμενικά στοιχεία γνώσης ορισμένων βασικών πτυχών του Ε.Κ. διερευνήσαμε συγκριτικά με την υπάρχουσα γνώση για το Ελληνικό Κοινοβούλιο:

A. Την αυθόρμητη (ορθή) ανάκληση του ονόματος του Προέδρου του Ε.Κ. κ. Μάρτιν Σουλτς, η οποία ανέρχεται στο 17%. Το αντίστοιχο ποσοστό της αυθόρμητης ορθής ανάκλησης του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Βούτση, το οποίο διερευνήσαμε για συγκριτκούς λόγους, ανέρχεται στο 37% αν και κατέχει το αξίωμα μόλις ένα μήνα.

B. Διερευνήσαμε επίσης και τη γνώση του συνολικού αριθμού των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής απάντησης. Το 34% των ερωτηθέντων απάντησε ορθά (21 Ευρωβουλευτές). Το αντίστοιχο ποσοστό ορθών απαντήσεων για τον αριθμό των Βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με την ίδια μεθοδολογία ανήλθε στο εντυπωσιακό 95%.
Από τα παραπάνω ευρήματα προκύπτει ότι η οριακή βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και γνώση των δραστηριοτήτων του Ε.Κ. συγκριτικά με πέρυσι, δεν είναι ακόμη ικανοποιητική και απέχει από το ρόλο που θα ήθελαν οι Έλληνες πολίτες να έχει όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Η εικόνα και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Όπως έχει διαπιστωθεί διαχρονικά, έτσι και τώρα, η εικόνα του Ε.Κ. στην ερώτηση «ποια είναι η γενική σας εντύπωση για το Ε.Κ.» είναι μάλλον ουδέτερη (με 44%) ενώ ακολουθούν οι αρνητικές κρίσεις (37%) και στη συνέχεια οι θετικές με 16%. Η σύγκριση με την έρευνα αναφοράς (ΕΒ/ΕP 82.4) δείχνει ότι οι θετικές κρίσεις μέσα στο 2015 μειώθηκαν (από το 22% στο 16%) και ενισχύθηκαν οι ουδέτερες (από το 37% στο 44%). Γενικά οι θετικές κρίσεις για το Ε.Κ. στη χώρα μας ακολουθούν πτωτική πορεία (το 2013 ήταν στο 25%) και η τάση αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από την ευρύτερη κρίση θεσμικής εμπιστοσύνης η οποία ταλανίζει τη χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Η σύγκριση με την εικόνα του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι αποκαλυπτική: οι αρνητικές κρίσεις εκτινάσσονται στο 72% ενώ οι θετικές περιορίζονται μόλις στο 7%.

Εξάλλου και η ερώτηση θεσμικής πολιτικής εμπιστοσύνης (political trust) αποτυπώνει ευθέως την ίδια διαπίστωση: η περιορισμένη γνώση για τις δραστηριότητες του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και η αποστασιοποίηση και αμφισβήτηση του εγχώριου πολιτικού συστήματος, αποτυπώνονται σε μειωμένη εμπιστοσύνη προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο (61% χαμηλή εμπιστοσύνη) συγκριτικά με το Ευρωπαϊκό (41% χαμηλή εμπιστοσύνη).

Περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βέβαια στο διαχρονικό ερώτημα «πως θα αυξηθεί το ενδιαφέρον και η γνώση των πολιτών για τις δραστηριότητες του ευρωκοινοβουλίου» η απάντηση είναι δευτερευόντως επικοινωνιακή και πρωτευόντως πολιτική. Συναρτάται με το ισχυρό αίτημα να αναλάβει το Ευρωκοινοβούλιο αυξημένες αρμοδιότητες και άρα μεγαλύτερη ορατότητα. Και πράγματι, το 68% των ερωτηθέντων θα ήθελε να έχει σημαντικότερο ρόλο και μεταξύ όσων αισθάνονται υψηλή εμπιστοσύνη προς το Ε.Κ. αυξάνεται ιδιαίτερα και αγγίζει το 83%.
Ειδικά η πρόταση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Τσίπρα για ενεργότερη συμμετοχή στον έλεγχο και την τήρηση της συμφωνίας δανεισμού της χώρας, η αποδοχή φτάνει το 61% (και 71% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ).
Ωστόσο, σε ένα ενδεικτικό κατάλογο εννέα επιπλέον θεματικών περιοχών για τον οποίο ζητήθηκε η γνώμη των ερωτωμένων εάν θα ήθελαν περισσότερη ή μικρότερη εμπλοκή του Ε.Κ. παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Η παραπάνω ιεράρχηση παραπέμπει σε ένα Ευρωκοινοβούλιο αυξημένων αρμοδιοτήτων, το οποίο όμως δεν θα υποκαθιστά «πυρηνικές» λειτουργίες του κράτους και αρμοδιότητες που συναρτώνται με ζωτικά κοινωνικά συμφέροντα (όπως το ασφαλιστικό).

Οι διαφοροποιήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ε.Κ. συναρτώνται βέβαια και με τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τη βασική διαιρετική γραμμή της Ε.Ε. και τη βασική πολιτική διάσταση που καθορίζει τις αποφάσεις.
Προκείμενου να διερευνήσουμε αυτή την περιοχή χρησιμοποιήσαμε την ερώτηση
«ποια νομίζετε ότι είναι η κύρια αιτία για τις ανισότητες που υπάρχουν σήμερα ανάμεσα στους πολίτες στην Ε.Ε. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών ή οι διαφορές μεταξύ των κοινωνικών τάξεων;»
Ένας στους δύο (51%) θεωρεί ότι οι υπάρχουσες ανισότητες οφείλονται κυρίως στις διαφορές μεταξύ χωρών και όχι των κοινωνικών τάξεων (44%).
Είναι επομένως εύλογο να μην είναι επιθυμητή η υποκατάσταση του εθνικού κράτους, παρά την κριτική που του ασκείται και την κρίση που υφίσταται στις σχέσεις του με τους πολίτες. Η παρατήρηση αυτή συμβαδίζει και με την κύρια ταυτότητα στην οποία σχεδόν καθολικά αναγνωρίζονται οι ερωτώμενοι: την ταυτότητα του Έλληνα.

Οι Ευρωβουλευτές: Αναγνωρισιμότητα & Δημοφιλία
Η αυθόρμητη ανάκληση των σημερινών Ευρωβουλευτών αποτυπώνει με ένα διαφορετικό τρόπο, τη χαμηλή ενημέρωση όχι μόνο για τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Ε.Κ. αλλά και για τα πρόσωπα που μας εκπροσωπούν σε αυτό, παρά το γεγονός ότι αρκετά από αυτά το
πρόσωπα-Ευρωβουλευτές έχουν σημαντική αναγνωρισιμότητα και δημοφιλία από τη γενικότερη διαδρομή τους και τη δημόσια παρουσία τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση για αυθόρμητη ανάκληση Ευρωβουλευτών μόνο ένας στους τρεις (32%) κατάφερε να ανακαλέσει κάποιο πρόσωπο που όντως είναι σήμερα Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό της σύγχυσης, ότι στη δεύτερη θέση των προσώπων που αναφέρθηκαν αυθορμήτως, βρίσκεται ο κ. Αβραμόπουλος ο οποίος βέβαια δεν είναι Ευρωβουλευτής αλλά ο επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Παπαδημούλης είναι ο δημοφιλέστερος Ευρωβουλευτής με θετικές/μάλλον θετικές γνώμες 56%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν
• Η κα Σακοράφα με 54%
• Ο κ. Κύρτσος με 48%
• Η κα Καϊλή με 47% και
• Ο κ. Κεφαλογιάννης με 45%
Δημοφιλέστερος Ευρωβουλευτής στους ψηφοφόρους του Σύριζα είναι ο κ. Παπαδημούλης με 73% και στους ψηφοφόρους της ΝΔ ο κ. Κεφαλογιάννης με 78%.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας ΕΔΩ

Η ανάλυση και οι Πίνακες ΕΔΩ

Πηγή: https://papadimoulis.wordpress.com