Facebooktwitter

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης που επεξεργαζόμαστε στην Αττική.

Την περασμένη εβδομάδα η Περιφέρεια Αττικής εγκαινίασε ευρωπαϊκό γραφείο στις Βρυξέλλες. Δεν ήταν μια περιστασιακή ή συγκυριακή ενέργεια. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική προώθησης της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης που επεξεργαζόμαστε στην Αττική.

Ο στόχος αυτός περνάει μεθοδολογικά μέσα από τρία επίπεδα και μία δημόσια πρωτοβουλία υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.
Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με την εξωστρέφεια. Η λειτουργία του Γραφείου των Βρυξελλών, στο κέντρο λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων σχετίζεται άμεσα με αυτή. Αποσκοπεί στην οικοδόμηση μιας αλυσίδας επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.

Κάτι που επιδιώκουμε και με τη συστηματική πλέον συμμετοχή της Αττικής σε κορυφαίες, παγκοσμίου εμβέλειας, εκδηλώσεις σχετικά με την καινοτομία και την ψηφιακή πολιτική: Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, DLD Innovation Festival στο Τελ Αβίβ, Slush Event στο Ελσίνκι.

Η Αττική έδωσε το παρών, επιλέγοντας συνέργειες – και αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο. Επιλέξαμε ως συνεργούς / εταίρους Επιμελητήρια και φορείς, όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Enterprise Greece ή το Σύνδεσμο Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας. Σκοπός να καταστεί η παρουσία της Αττικής σε αυτά τα κορυφαία events, μέσω αμοιβαία επωφελών συνεργιών, περισσότερο “κρουστική” σε σχέση με τη στήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας.

Έτσι, κατά το δεύτερο 6μηνο της περσινής χρονιάς, 8 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι mobile εφαρμογές, η ανταλλακτική οικονομία και η κατασκευή πρωτοποριακού μηχανολογικού εξοπλισμού, είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, νέες μεθόδους και πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες, με τη στήριξη της Αττικής, στις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις του Ελσίνκι (Slush) και της Λισσαβόνας (Summit).

Παράλληλα στο πλαίσιο της στρατηγικής για ένα νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, δημιουργούμε υποστηρικτικές δομές και συνεργασίες με στόχο την προώθηση και τη στήριξη πρωτοβουλιών έξυπνης εξειδίκευσης και καινοτομίας. Στηρίζουμε έτσι, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, τη Θερμοκοιτίδα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων (ΘΕΑ), μια αυτοχρηματοδοτούμενη δράση του ΕΒΕΑ. Στην ίδια κατεύθυνση επιλέγουμε να επιβραβεύσουμε τις καινοτόμες προτάσεις και ιδέες νέων επιχειρηματιών : σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, θα βραβεύσουμε τον ερχόμενο μήνα καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου σύζευξης των δυνάμεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με καταλυτικό το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι το τρίτο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό η Αττική έχει συστήσει έναν συνεργατικό σχηματισμό (cluster) ανάδειξης των Βορείων Προαστίων σε τουριστικό – πολιτιστικό προορισμό. Χάρη στη συνεργασία Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα στοχεύουμε, μέσα από την αξιοποίηση της ιστορίας και της φύσης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Μια ψηφιακή πλατφόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης για την επιχειρηματικότητα της Αττικής

Ωστόσο, το στοίχημα του νέου μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης συνεπάγεται ανάπτυξη που δεν θα είναι μόνο “έξυπνη” αλλά και βιώσιμη και κοινωνικά συνεκτική. Ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας δηλαδή, το οποίο βασίζεται στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών προκειμένου να εκφραστούν οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας της Αττικής. Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Αττικής θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις γενικές κατευθύνσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» στη βάση των οποίων πρόκειται να σχεδιάσει δράσεις για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς που αναδεικνύει η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής.
Η δημόσια διαβούλευση απευθύνεται στους φορείς, τις ενώσεις, την επιχειρηματική κοινότητα και τους πολίτες και στόχο έχει τη συγκέντρωση απόψεων, ιδεών και προτάσεων ώστε οι δράσεις που θα σχεδιαστούν στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για την επιχειρηματικότητα να ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες του επιχειρηματικού συστήματος της Αττικής.
Πρόκειται για μια πολυδιάστατη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η οποία περιλαμβάνει συναντήσεις με φορείς και ενώσεις που σχετίζονται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας και δημόσιες εκδηλώσεις. Κεντρική θέση κατέχει η ψηφιακή πλατφόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης (http://intro.attica-forum.gr/) για τη διευκόλυνση της κατάθεσης ιδεών και προτάσεων επιχειρηματικότητας από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς – πολίτες, οργανώσεις και επιχειρήσεις.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τον στρατηγικό προσανατολισμό του προγράμματος για την επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Αττικής, τις σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες, αλλά και αυτοτελείς προτάσεις και ιδέες. Επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή και την ουσιαστική συμβολή στη δημόσια διαβούλευση φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών. Η επιχειρηματικότητα, και ευρύτερα η περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης, γίνονται έτσι ανοικτό στοίχημα για τους πολλούς και όχι περίκλειστος χώρος ολίγων προνομιούχων. Γίνονται κοινός τόπος μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές που παράγουν αποτελέσματα.
Γιατί, όπως παρατηρεί η Mariana Mazzucato, παραθέτοντας στο βιβλίο της «The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths», μια προσέγγιση του συναδέλφου της, καθηγητή του Σάσεξ, Andrew Stirling : “Όσο περισσότερο απαιτητικές είναι οι προκλήσεις καινοτομίας, όπως η φτώχεια, η κακή υγεία, ή η περιβαλλοντική καταστροφή, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η σημασία αποτελεσματικής πολιτικής. Αυτό δεν είναι θέμα ‘επιλογής νικητών’ (?). Αντιθέτως, έχει να κάνει με την ευρεία ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης έτσι ώστε να οικοδομηθούν οι πιο προσοδοφόρες προϋποθέσεις για να αποφασίσει κανείς ακόμη και τι σημαίνει ‘νικητής'”. Σε αυτήν ακριβώς την κοινωνική αλληλεπίδραση στοχεύει και η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να στηρίξει αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Τους δύο τομείς που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την ανάταξη της τοπικής και, κυρίως, της εθνικής οικονομίας.

*Η Ρένα Δούρου είναι Περιφερειάρχης Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ