Facebooktwitter

Η υπογραφή της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου 1948 στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι, αποτελεί επακόλουθο των θηριωδιών του πολέμου, των κτηνωδιών του ολοκαυτώματος και του εξευτελισμού της ανθρώπινης ζωής.

Βαρβαρότητα πολέμου και Θεμέλια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αυτά ήταν τα θεμέλια των επιχειρημάτων για την υπογραφή της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία η περιφρόνηση των δικαιωμάτων τους ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας:

«Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο».

Προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.

Τι συνιστά δικαίωμα;

Το τι είναι δικαίωμα έχει αποτελέσει φιλοσοφική διαμάχη και η απάντηση συνήθως διαφέρει. Και διαφέρει ανά ομάδα, έθνος, πνευματικό κίνημα. Όμως, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι θεμελιώδη και ισχύουν για όλους. Μόνο και μόνο επειδή είναι άνθρωποι. Σε αυτή τη βάση, η Ελέανορ Ρούζβελτ, ως πρόεδρος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  ήταν η κινητήρια δύναμη δημιουργίας του χάρτη ελευθεριών που αποτελεί την παντοτινή της κληρονομιά της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το παρακάτω βίντεο ξεκινάει με την ερώτηση τι είναι δικαιώματα. Οι περισσότεροι απαντούν ότι δεν γνωρίζουν και ότι είναι πραγματικά δύσκολη ερώτηση. Και η απάντηση δεν έρχεται από τις ιστορικές μόνο αναφορές…:

 

 

Από πού αρχίζουν, τα Οικουμενικά Ανθρώπινα Δικαιώματα;

«Από μικρά μέρη, στο εσωτερικό κάθε χώρας – τόσο μικρά που δεν φαίνονται σε κανένα χάρτη του κόσμου. Ωστόσο, αποτελούν τον κόσµο του κάθε ατόµου, τη γειτονιά που µένει, το σχολείο που πηγαίνει, το εργοστάσιο, τη φάρµα ή το γραφείο στο οποίο εργάζεται. Αυτά είναι τα μέρη όπου κάθε άντρας, γυναίκα και παιδί αναζητά ισότητα, ίσες ευκαιρίες και ίση αξιοπρέπεια, χωρίς διακρίσεις. Αν αυτά τα δικαιώματα έχουν μικρή σημασία εκεί, τότε έχουν μικρή σημασία και οπουδήποτε αλλού.»

Eleanor Roosevelt

Ποια είναι τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα;

Η Οικουμενική Διακήρυξη  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελείται από 30 άρθρα:

1) Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι μεταξύ τους. Έχουν αξιοπρέπεια και δικαιώματα.

2) Όλοι έχουν δικαιώματα αδιακρίτως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πεποιθήσεων, καταγωγής, περιουσίας, γέννησης ή τόπου διαμονής

3) Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική ασφάλεια

4) Κανείς δε μπορεί να ζει υπό καθεστώς δουλείας

5) Κανείς δεν μπορεί να υποβάλλεται σε βασανιστήρια

6) Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο

7) Όλοι δικαιούνται ίση προστασία από το νόμο

8) Όλοι έχουν το δικαίωμα να ασκούν αποτελεσματικά ένδικα σε αρμόδια δικαστήρια

9) Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται αυθαίρετα

10) Όλοι έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη από ανεξάρτητο δικαστήριο

11) Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου σε δημόσια δίκη που παρέχει όλες τις απαραίτητες υπερασπιστικές εγγυήσεις

12) Όλοι έχουν το δικαίωμα της ιδιωτικότητας στην κατοικία, την οικογένεια και την αλληλογραφία

13) Όλοι έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα, να εγκαταλείπουν ή να επιστρέφουν σε οποιαδήποτε χώρα

14) Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα του ασύλου

15) Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ιθαγένεια

16) Όλοι έχουν το δικαίωμα στο γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λύση του γάμου

17) Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας

18) Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων

19) Όλοι έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας γνώμης και έκφρασης και το δικαίωμα στην αναζήτηση, λήψη και διάδοση πληροφοριών

20) Όλοι έχουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι

21) Όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι

22) Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και στην εξασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του

23) Όλοι έχουν το δικαίωμα στην εργασία, την ίση αμοιβή για ίση εργασία και το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι

24) Όλοι έχουν το δικαίωμα σε λογικό ωράριο εργασίας και σε άδεια μετ’αποδοχών

25) Όλοι έχουν το δικαίωμα σε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τους ίδιους και την οικογένεια τους που θα περιλαμβάνει την τροφή, τη στέγαση,το ρουχισμό,την ιατρική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση

26) Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση

27) Όλοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην πνευματική ζωή και στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων

28) Όλοι έχουν δικαίωμα σε μια κοινωνική και διεθνή τάξη, στο πλαίσιο της οποίας τα δικαιώματα και οι ελευθερίες της Διακήρυξης μπορούν να πραγματώνονται

29) Κάθε άτομο έχει υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία και σε τρίτους

30) Καμιά διάταξη της Διακήρυξης δεν παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ατόμων ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να εμπλέκεται σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 69 χρόνια μετά…

Μετά από 69 χρόνια και η συζήτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παραμένει πάντα επίκαιρη. Δυστυχώς. Οι ανθρώπινες ροές προσφύγων, οι πόλεμοι, η Υεμένη, η καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από δικτάτορες, η εύφλεκτη Μέση Ανατολή, η πείνα της Αφρικής, ο αναλφαβητισμός, η σύγχρονη δουλεία, ο αυταρχισμός σε διεθνές επίπεδο, η καταστρατήγηση της ιδιωτικότητας, ο σεβασμός, οι προκλήσεις, ο ρατσισμός… Η διεκδίκησή τους και η προστασία τους, καθημερινή μας πράξη.