Facebooktwitter

Συζήτηση με θέμα «Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα» ως προς την αξιολόγηση των έκτακτων χρηματοδοτικών αναγκών για την Ελλάδα στην περιφερειακή πολιτική, που συμφωνήθηκαν το 2015 και οδήγησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών της τρέχουσας ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η Επίτροπος, Κ. Κρέτσου, τόνισε πως τα μέτρα αυτά παρείχαν κρίσιμη ρευστότητα για την Ελλάδα, και καταβλήθηκε συνολικό ποσό 2 δισ. ευρώ στη χώρα το 2015 και το 2016. Αυτό περιλαμβάνει περίπου 1 δισ. ευρώ πρόσθετης προχρηματοδότησης για τα προγράμματα 2014-2020. Επιπλέον 1 δισ. ευρώ καταβλήθηκε ως συνέπεια της αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε 100% και της κατάργησης του ανώτατου ορίου του 95% της συνολικής προκαταβολής και των ενδιάμεσων πληρωμών για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

«Σε περιόδους σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας, τα μέτρα αυτά μείωσαν την επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού. Μείωσαν κατά περίπου 1 δισ. ευρώ τα ποσά που απαιτούνταν για την εθνική συγχρηματοδότηση για την περίοδο 2007-2013.

Χάρη στην πρόσθετη ρευστότητα και στο γεγονός ότι τέθηκαν σε ειδικό λογαριασμό, η Ελλάδα ήταν σε θέση να ξαναρχίσει τις πληρωμές της στους δικαιούχους των συγχρηματοδοτούμενων έργων, οι οποίοι με τη σειρά τους επανέλαβαν τις εργασίες, δημιουργώντας έτσι νέες δαπάνες, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούσαν να πληρωθούν από την Επιτροπή», ανέφερε η κ. Κρέτσου.

« Σημειώνω με μεγάλη ικανοποίηση ότι η Ελλάδα κατόρθωσε να ολοκληρώσει το σημαντικό έργο κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στους τομείς των μεταφορών, της ψηφιακής υποδομής, της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης », είπε χαρακτηριστικά.

Η Κ. Κρέτσου σημείωσε ότι υπάρχει ομοφωνία στο γεγονός ότι η αναθεώρηση του Κανονισμού για τις κοινές διατάξεις και τα ειδικά μέτρα στην Ελλάδα έχουν πετύχει το στόχο τους. «Επέτρεψαν στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας εκείνη την εποχή και να ξαναρχίσει τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία – και όλα αυτά σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος που πέτυχε ποσοστό απορρόφησης 100% των διαθέσιμων κονδυλίων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και είναι επίσης ένα από τα κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την εφαρμογή κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Η καλή πρόοδος μέχρι στιγμής πρέπει να αποτελέσει τον μοχλό για την Ελλάδα να συνεχίσει και να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας σειράς νέων ώριμων έργων, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δαπάνες και να εξασφαλίσουν καλές επιδόσεις τα επόμενα χρόνια.

Η Επιτροπή παρέχει – και θα συνεχίσει να παρέχει – τεχνική υποστήριξη στις ελληνικές αρχές για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των κονδυλίων. Γενικότερα, νομίζω ότι τα ειδικά μέτρα υπέρ της Ελλάδας ενσωματώνουν την ίδια την ουσία της πολιτικής συνοχής, δηλαδή την προάσπιση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε οι περιφέρειες να αναπτύσσονται από κοινού, υποστηρίζοντας τις επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη για την τόνωση της οικονομίας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η επίτροπος.

Ο εισηγητής του ΕΚ, Πασκάλ Αριμόντ, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «στο πλαίσιο της μεγάλης ελληνικής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης

το 2015, η χώρα ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την απαραίτητη συγχρηματοδότηση για τα έργα των διαρθρωτικών Ταμείων. Έτσι πολλά έργα υποδομής, πολύ σημαντικά, που είχαν ήδη ξεκινήσει στην Ελλάδα. σταμάτησαν και ακόμη χειρότερα, σε περίπτωση που αυτά ολοκληρώνονταν την περίοδο 2007-13 η Ελλάδα θα έπρεπε να επιστρέψει σημαντικά ποσά στην ΕΕ, οπότε βρισκόμασταν αντιμέτωποι με το χειρότερο σενάριο.

Ως εκ τούτου, έπρεπε να δράσουμε γρήγορα, έξυπνα και στοχευμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων».

« Ως Κοινοβούλιο, έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν να είναι λευκές επιταγές. Θα πρέπει να συνδέονται με την εφαρμογή και την ολοκλήρωση των σημαντικών αυτών έργων – αυτό στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα έπρεπε να κάνει. Αυτό ακριβώς θέλαμε να βεβαιωθούμε με την παρούσα έκθεση, που δημοσιεύεται σήμερα. Παρακολουθήσαμε προσεκτικά ότι τα κεφάλαια, τα 2 δισ. ευρώ της ΕΕ, δαπανώνται και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Και η Ελλάδα έχει φέρει αποτελέσματα », είπε χαρακτηριστικά ο Πασκάλ Αριμόντ διαπιστώνοντας, ότι «τα έργα περιφερειακής πολιτικής βοήθησαν να αναπτυχθεί οικονομικά η χώρα, να καταπολεμηθούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και να δημιουργηθούν προοπτικές για τους ανθρώπους. Αυτή ήταν μια πραγματική επιτυχία για την Ελλάδα».

Tέλος, ανέφερε ότι η απόφαση της ΕΕ να χορηγήσει στην Ελλάδα αυτή την ειδική βοήθεια ήταν η σωστή απόφαση, τονίζοντας ωστόσο, πως εξακολουθεί να είναι σαφές ότι η βοήθεια αυτή είναι και παραμένει μια ειδική περίπτωση. «Πρέπει όλοι να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί, ούτε για την Ελλάδα ούτε για κανένα άλλο κράτος μέλος»

AΠΕ – ΜΠΕ