Facebooktwitter

Σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη αναφορικά με τα έργα και τις ημέρες του υπουργού Εργασίας της ΝΔ, Γιάννη Βρούτση, και του πρώην ειδικού γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Πανταζή, κατά την περίοδο της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, προχωρά η Αυγή της Κυριακής.

Σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη αναφορικά με τα έργα και τις ημέρες του υπουργού Εργασίας της ΝΔ, Γιάννη Βρούτση, και του πρώην ειδικού γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Πανταζή, κατά την περίοδο της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, προχωρά η «Αυγή της Κυριακής».

Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το οποίο υπογράφει ο Ανδρέας Πετρόπουλος, οι δύο παραπάνω κύριοι προχώρησαν σε μια σκανδαλώδη τροποποίηση σύμβασης που είχε συνάψει το υπουργείο με ιδιώτες προκειμένου να εκτελέσει έργο για το ΣΕΠΕ, από την οποία ωφελήθηκε συγκεκριμένη εταιρεία ενώ οι εργαζόμενοι της έχασαν μισθούς και δεδουλευμένα!

Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το οποίο επικαλείται έγγραφα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τον Φεβρουάριο του 2014 ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ προχώρησε σε σύμβαση με 2 ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν αυτές ένα έργο που αφορούσε την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Σώματος.

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2014, υποβλήθηκε αίτημα απόσυρσης της μίας εκ των δύο εταιρειών και, συνεπώς, τροποποίησης της αρχικής σύμβασης. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα της Αυγής της Κυριακής, παρόλο που η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού απέρριψε το συγκεκριμένο αίτημα,  ο τότε υπουργός Εργασίας προχώρησε στην έγκριση του και εν συνεχεία ο ειδικός γραμματέας προχώρησε στην τροποποίηση της σύμβασης!

Το δημοσίευμα περιλαμβάνει επίσης αναλυτική παρουσίαση όλων των παρατυπιών που έγιναν από την τότε ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία από τις προσφυγές των εργαζόμενων της εταιρείας, οι οποίοι εργάστηκαν χωρίς να αμειφθούν.

Γιατί ελέγχονται Βρούτσης και (πρώην) Γραμματέας ΣΕΠΕ

Από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης – Στο “φως” το πόρισμα που έχει ήδη κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων και στην Γενική Γραμματεία καταπολέμησης της Διαφθοράς αλλά και στον Αρμόδιο Εισαγγελέα. Η περίεργη ιστορία του 2014 με την σκανδαλώδη τροποποίηση σύμβασης υπέρ συγκεκριμένης εταιρίας.

Ένα σκάνδαλο στο ΣΕΠΕ από το 2014 συνεχίζει να ακολουθεί τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο οποίος επανήλθε στο υπουργείο και προΐσταται του Σώματος Επιθεωρητών το οποίο πρόσφατα υποβαθμίστηκε (καταργήθηκε σκανδαλωδώς η αυτοτέλειά του) και ανατέθηκε στη γ.γ. του υπουργείου Άννα Στρατινάκη.

Μάλιστα, όπως επιβεβαιώνεται και από τα έγγραφα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) που παρουσιάζει σήμερα η “Αυγή” της Κυριακής, ο τότε (και σήμερα) υπουργός Εργασίας, με τον (τότε) ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ Κώστα Πανταζή (πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ και αποτυχών να εκλεγεί στη Β’ Αθήνας τον περασμένο Ιούλιο) υπέγραψαν παρανόμως τροποποιητική σύμβαση ευνοώντας σκανδαλωδώς την εταιρία Planet ώστε η τελευταία να αναλάβει εργολαβικά την εκτέλεση του έργου “Απλούστευση των διαδικασιών του ΣΕΠΕ” που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με σύνολο δαπάνης 1.501.830,00 ευρώ.
Η αρχική σύμβαση

Όπως αποκαλύπτεται, η αρχική σύμβαση υπεγράφη στις 27-2-2014 μεταξύ του ειδικού γραμματέα του ΣΕΠΕ και της ένωσης εταιρειών Planet A.E. και Infogroup A.E. Λίγους μήνες μετά, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2014, υποβλήθηκε αίτηση με σκοπό να συνεχίσει το έργο μόνο η Planet, ως μόνη ανάδοχος, λόγω μη συμβολής του έτερου μέλους της Infogroup, και μη υλοποίησης του τμήματος που της αντιστοιχούσε, εξαιτίας αδυναμίας διάθεσης πόρων, ισχυριζόμενοι ότι το τμήμα αυτό εκτελέστηκε από την Planet. Βέβαια, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι δήλωναν και με τις αγωγές τους ότι είχαν εργαστεί κανονικά για τον εν λόγω έργο του ΣΕΠΕ!

Ωστόσο, η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, με το από 13.10.2014 πρακτικό της, απέρριψε το ανωτέρω αίτημα τροποποίησης της σύμβασης. Το πρακτικό αυτό εγκρίθηκε από τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης με μόνη ανάδοχο την Planet! Εν συνεχεία ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ υπέγραψε με την Planet την από 5-11-2014 τροποποίηση της σύμβασης και συμφωνήθηκε να λάβει η Planet το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα, δηλαδή και το μέρος που αντιστοιχούσε στην Infogroup από την έναρξη της σύμβασης, παρά το γεγονός ότι από τα αρμόδια όργανα είχε απορριφθεί η αναδρομική τροποποίηση της σύμβασης!

Προσφυγή εργαζομένων

Την υπόθεση μετά από επώνυμη καταγγελία εργαζόμενου άρχισε να ερευνά από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ταυτόχρονα, κατά της συγκεκριμένης απόφασης προσέφυγαν οι εργαζόμενοι της αναδόχου εταιρείας Infogroup, ενημερώνοντας εγγράφως την αναθέτουσα αρχή (δηλ. το ΣΕΠΕ) ότι η ανάδοχος εργοδότις τους δεν τους είχε καταβάλει δεδουλευμένα από τον Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2014, δηλαδή για διάστημα επτά μηνών. Στη συνέχεια, άσκησαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτημα για συντηρητική κατάσχεση κάθε περιουσίας του εργοδότη, προκειμένου να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα τους. Στις 15.9.2014 έλαβαν προσωρινή διαταγή με ισχύ μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, κοινοποιώντας, στο ΣΕΠΕ στις 24.9.2014, ώστε να μη δοθεί το ποσό του τιμήματος στην εργοδότρια εταιρεία και τελικά στην Planet, για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι μισθοί τους. Ωστόσο το αίτημα για τροποποίηση της σύμβασης υπεβλήθη την 15.9.2014 και πριν την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων την 24.10.2014!

Το ερώτημα που θέτει το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με την 83/Α/2018 έκθεση επιθεώρησης ελέγχου τόσο για τον σημερινό υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση όσο και για τον πρώην ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ είναι:

“Γιατί το ΣΕΠΕ, διά του αρμοδίου ειδικού του γραμματέα, προχώρησε σε αναδρομική τροποποίηση της σύμβασης με μοναδικό δικαιούχο του εργολαβικού ανταλλάγματος την Planet, παρά το γεγονός α) ότι είχαν προηγηθεί έγγραφες οχλήσεις των εργαζομένων της Infogroup στο ΣΕΠΕ και έπρεπε να τους καταβάλει βάσει της διάταξης αυτής, το εργολαβικό αντάλλαγμα προς εξόφληση των δεδουλευμένων τους, β) ότι η Planet είχε εκχωρήσει την απαίτησή της από το εργολαβικό αντάλλαγμα στην ΕΤΕ λόγω δανείου και, εάν τα δεδουλευμένα θεωρούνταν δικές της υποχρεώσεις, υπήρχε ο κίνδυνος να μην ικανοποιηθούν και γ) ότι υπήρχε προσωρινή διαταγή πληρωμής για συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της Infogroup, άρα και του εργολαβικού ανταλλάγματος, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι εργατικές απαιτήσεις και δεν επιτρεπόταν να εκχωρηθεί ούτε στην Planet, ούτε στην Τράπεζα”.

Ερωτήματα που καίνε το υπουργείο Εργασίας

Επιπλέον, τα στοιχεία είναι άκρως επιβαρυντικά τόσο για τον υπουργό Εργασίας όσο και για την πρώην ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ, καθώς:

Περίπου επτά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, κατατέθηκε στον Κ. Πανταζή αίτημα τροποποίησης της σύμβασης με ανάδοχο πλέον αποκλειστικά την Planet A.E. και όχι την ένωση των εταιρειών «Planet A.E. – Infogroup A.E.».

Στο αίτημα αυτό, οι εκπρόσωποι της ένωσης εταιρειών δήλωσαν ότι η ένωση εταιρειών είχε ήδη από την υπογραφή της σύμβασης του έργου τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της σύμβασης διότι, όπως ισχυρίζονταν, είχε τροποποιηθεί το οργανωτικό σχήμα της προσφοράς της ένωσης, χωρίς να έχει ενημερωθεί η αναθέτουσα αρχή.

Η ανάδοχος με την αίτησή της αυτή ουδέποτε προσκόμισε νέο οργανωτικό σχήμα προς έγκριση, ως όφειλε.

Επί του ανωτέρω αιτήματος για την τροποποίηση της σύμβασης η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών αποφάσισε ορθώς ότι δεν έχει αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει επί συντελεσμένου γεγονότος κατά παράβαση των συμβατικών όρων.

Ωστόσο, στη συνέχεια, με απόφαση του Βρούτση την 16.10.2014 εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης με ανάδοχο εφεξής την Planet A.E. Την 25.11.2014 υπεγράφη μεταξύ Πανταζή και Planet A.E. η αναδρομική (και όχι εφεξής, όπως όριζε η υπουργική απόφαση) τροποποίηση της σύμβασης και καθίσταται η Planet A.E. δικαιούχος του συνόλου του τιμήματος από 27.02.2014, χωρίς σχετική θετική γνωμοδότηση της ΕΑΠ.

Να σημειωθεί ότι σε κανένα έγγραφο δεν αναφέρεται εξέταση, από τον Πανταζή, αν πληρούνταν οι όροι ανάθεσης και αν εξασφαλιζόταν με νέο οργανωτικό σχήμα ή το με το εναπομείναν η ποιοτική και έγκαιρη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Και, τέλος, κατά την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αναδρομική τροποποίηση διοικητικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται. Παράδοξο επίσης και σκανδαλώδες είναι το γεγονός ότι η καταβολή της προκαταβολής για το έργο (20% του συνολικού ποσού) έπρεπε να γίνει με την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή 27.02.2014, και όχι δέκα μήνες μετά, δηλαδή την 9.12.2014.

Αν σκεφτεί κανείς ότι καθ’ όλο το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης οι εργαζόμενοι είχαν απαιτήσεις μισθών από την εργοδότρια Infogroup A.E. και το πότε δόθηκε η προκαταβολή για το έργο, γίνεται σαφές ότι δεν είναι τυχαίο πως η καταβολή της προκαταβολής και τελικά του συνόλου του εργολαβικού τιμήματος, έγινε αφού είχαν πετάξει έξω τη δεύτερη εταιρεία και αφού οι εργαζόμενοί της είχαν μείνει απλήρωτοι!